Bokningsregler

Vid bokning
Vid bokning utfärdas i regel en bokningsbekräftelse som sändes till gästen via e-post.
Betalning i fullo sker vid incheckning.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd kan erhållas mot avgift om 180 kronor/objek.
Vid avbokning med avbeställningsskydd återbetalas hela det inbetalade hyresbeloppet med avdrag för bokningsavgiften. 
Avbeställningsskyddet gäller fram till klockan 18.00 dagen före ankomst.

Vid avbokning utan avbeställningsskydd
Vid avbokning utan avbeställningsskydd sker ingen återbetalning.

Incheckning
Kan ske efter kl 12.00 på  campingtomter och efter kl 14.00 i stugor och efter 15:00 i Glampingen. Sena ankomster skall meddelas receptionen.

Utcheckning
Senast 12.00 för både campingtomter, stugor och Glammping. Vid förlängt boende på campingtomts/stuga/Glamping var god kontakta receptionen i god tid dock senast 11.00 dagen innan dag. Vid försenad utcheckning äger Tredenborgs camping rätt att uttaga ytterligare dygnsavgift.