Information

På Tredenborgs Camping tillämpas de av Nordiska campingorganisationerna antagna ordningsreglerna. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndigheters påbud. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Hänsyn
Tag hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Högt ljud från radio, TV, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse föranleder till omedelbar avhysning och då sker ingen återbetalning för resterande tid på Tredenborgs Camping. Nattro skall råda mellan 23.00-07.00 då detta är ett område med familjekaraktär.

Placering
Ingen husvagn eller liknande får placeras på campingtomt innan kontakt med Tredenborgs Campings reception. Får man ej plats med bilen så hänvisas man till parkeringen vid huvudbyggnaden. 

Miljö/Hushållsavfall
Sopor slängs i de containrar som finns uppställda bakom receptionen och vid servicehus C. 
Bakom receptionen finns ”Slaskgrisen” där du skall slänga grillkol och engångsgrillar i tunnan märkt ”Grillkol”. Flaskor och glasburkar slängs i de behållare för glas som finns i sophörnan. Batterier slängs i brevlådan märkt batterier. Övrigt (ex. matrester, tidningspapper, plast) slängs i containern. 
OBS! Det är absolut förbjudet att slänga föremål av metall i containern. Det är också förbjudet att lägga uttjänta möbler och dyligt vid containern. Dessa skall slängas på sopstationen i Sölve. Öppettider och vägbeskrivning finns uppsatta på anslagstavlorna.

Hanteringen av sopor är av stor vikt för miljön och kommunen. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar omedelbar uppsägning.

Fartbegränsning
Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 10 km/h. Bilkörning under alkoholpåverkan är absolut förbjudet. Mellan 23:00-07:00 kör vi inte inne på området utan hänvisas till parkeringen vid receptionen. 

Grillning
Öppen eld och engångsgrillar är förbjuden inom området. Grillning i plåtgrillar på ben är tillåtet. Gäst bör kontrollera från tid till annan om restriktioner gäller på grund av torka etc. Grillkol och aska skall tömmas i avsedda tunnor vid sopstationen.

Hundar
Hundar är våra favoriter på campingen! 
Hundar är välkomna både inne och ute vid receptionen, NyBrygget Café & bar, samt vår restaurang Bryggan Mat & Bar. De bjuds på hundben, vattenskål och fleecefilt. 
Vi har en hundstrand där de får springa lösa. Detta endast om ni pratar med ev andra personer som befinner sig vid hundstranden - att de är okej att er hund är lös.  
Tänk på och ha respekt för hundrädda människor - samt att våra höns går fritt. Er hund får inte jaga våra djur/fjäderfä. 
Hundlatriner finns uppsatta längs promenadvägarna genom campingen. Hundbajspåsar finns att köpa i receptionen. Hunddusch finns på baksidan av det stora servicehuset på "Gula-området" som erbjuder både varmt och kallt vatten. 
I NyBrygget finns det god hundglass att köpa! 

Gråvatten skall tömmas vid därför anordnad plats. 

Sanitära byggnader
För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn. Det är inte tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna, ej heller att cykla, åka kickboard eller inlines.

Tvättstuga
Tvättstuga med torktumlare finns i receptionshus D bredvid köket. Bokning och betalning görs i receptionen där också nyckeln till tvättstugan hämtas. Här kan du även köpa tvätt och sköljmedel i mindre förpackningar. Vi hjälps åt att hålla tvättstugan städad och fräsch.

Servicehus
Duschar finns i samtliga servicehus. Nya 5-kronor gäller. 5 kr = 5 minuter. Det går bra att växla i receptionen. Tänk på att varmvattnet kan ta slut tillfälligt vid de tider då många duschar och diskar samtidigt. 

Internet
På campingområdet går det att koppla upp sig kostnadsfritt mot vårt trådlösa nätverk. Lösenord hämtas i receptionen.

Anslagstavlor
Det finns anslagstavlor utsatta vid varje servicehus och vid receptionen. Dessa tavlor är endast avsedda för information till våra gäster. 
Här kan du som gäst läsa om nyheter, aktiviteter mm som händer på campingen. Vill du som gäst annonsera finns den stora anslagstavlan vid nedre parkeringen för sådana anslag.

Ordningsreglerna
Dessa finns uppsatta och det är du som gäst som har ansvar för att du tar del av dessa samt följer dem.

Avhysning
Tredenborgs Camping frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom, samt förbehåller sig rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag på inbetald hyra, omedelbart avhysa gäster som inte rättar sig efter ovanstående regler 
och de anvisningar som Tredenborgs Camping ledning eller personal anger.

Vid skada på gästs egendom
Gästen anmäler skadan till sitt försäkringsbolag. 
Vid behov samlas, tillsammans med fastighetsansvarig/föreståndare på Tredenborgs Camping, information och vittnesuppgifter om skadan in. Finns anledning att tro att Tredenborgs Camping kan ha ansvar i skadan anmäls detsamma till Tredenborgs Campings försäkringsbolag. Försäkringsbolagen tar sedan beslut om hur skadan skall regleras. Vid uppenbar försumlighet från Tredenborgs Campings sida så kan Tredenborgs Camping stå för gästens självrisk. Blir parterna ej överens hänvisas ärendet till ARN, Allmänna ReklamationsNämnden, för beslut.

Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

För allas säkerhet och trevnad ser vi att alla våra gäster har sina ekipage gasoltestade och godkända.

Ansvar
Gästen/beställaren förbinder sig att vårda hyresobjektet väl, samt att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller, samt att se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på hyresobjektet/området och dess inventarier genom att denne eller någon i dennes sällskap varit vårdslös. Gästen/beställaren är ersättningsskyldig för de skador som uppstår.

Gästen får inte använda stugan/campingtomten till något annat än det som avtalats vid bokning (vanligtvis turistlogi). 

Gästen får heller inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/på tomten än vad som uppgivits vid bokningen.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om...
- Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/på campingtomten/området.
- Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/på campingtomten/området.
- Stugan/campingtomten/området används till ej tillåtet ändamål.
Om avtalet upphör på grund av ovanstående fall måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från stugan /campingtomten och gästen äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vid hyra av stuga eller luxurytält måste gästen städa ordentligt före avresa. Vid utebliven städning kommer vi att utföra städning på gästens bekostnad på 800 kr. Om rökförbud inte respekteras i stugan/servicehus eller Glampingtält, debiteras 2 000 kr. 

Vid akut sjukdom, brand eller för att tillkalla polis, ring 112.